Prolegomena
In deobste despre sfintitele canoane.
Ce este canonul ?1
 

   Canonul, dupa Zonara (in talcuirea Epistolei 39 a marelui Atanasie) chiar cu adevarat este un lemn, obsteste numit cot, pe care il intrebuinteaza mesterii spre a indrepta lemnele, sau pietrele, ce lucreaza ei. Ca punand cotul acesta asupra celor ce se lucreaza de ei, de sunt acelea strambe, in launtrul, sau in afara, le tocmesc, si le fac drepte. Din aceasta insa, dupa metafora, Canoane se numesc, si pietricelele, ori bilele (ce se intrebuinteaza la balotatie) spre alegeri: si hotararile, atat cele ale Apostolilor, cat si cele ale Sinoadelor Ecumenice, si ale celor locale, si ale Sfintilor Parinti celor din parte, care se cuprind in cartea aceasta. Pentru ca si acestea, ca atatia coti drepti si netezi, leapada cu adevarat de la cei sfintiti cu preotia, si de la clerici, si de la cei lumesti, toata neranduiala, si strambarea moravurilor. Si pricinuiesc lor toata buna randuiala si indreptare Bisericii, si a starii crestinesti, si a faptei bune.2


1 Pidalionul de la Neamt 1844

2 Insemneaza insa, ca pentru a intelege cineva mai lesne Canoanele, acestea, se cuvine a sti acest 14 pretuiri, sau cinstiri ce de Obste se socotesc la toate Canoanele.

 1. Cum ca, Canoanele se osebesc de hotarari, de legi, de decreturi, si de poruncitoarele trimiteri, caci Canoanele Sinoadelor chiar nu cuprind, Dogmele Credintei (decat rareori), ci pe buna randuiala, asezarea Bisericii. Iar hotararile Sinoadelor, cuprind chiar pe singure Dogmele Credintei. Macar ca unii ori cu abuz (rea intrebuintare) si Canoanele se numesc hotarari. Precum aceasta se arata din cateva Canoane ale celorlalte Sinoade, si mai ales din cel al 5-lea al Sinodului din Cartagina, si din Practicalele lui, unde se zice ca s-au citit acele 20 de hotarari ale Sinodului din Niceea, adica acele 20 de canoane ale lui. Se osebesc Canoanele de Legi, caci Legi chiar se numesc cele politicesti si din afara ale imparatilor; Iara Canoanele sunt dinlauntru si Bisericesti, si mai tari decat Legile, precum mai jos vom spune osebit. Se osebesc Canoanele de Decreturi, precum invata Gratian in impartirea a 3 Canoanele, ori de particularnic (local) Sinod s-au randuit, ori de Ecumenic s-au hotarat, ori s-au adeverit. Iara Decretul este acela ce Patriarhul cu Sinodul sau hotaraste, spre a nimanuia sfatuire sau raspuns. Se osebesc si de poruncitoarele trimiteri; caci acestea se randuiesc, ori de vre-un Papa, ori Patriarh, ori si impreuna cu Sinodul lor spre dogmaticeasca sfatuire (Dositei foaia 600 din Dodicavivlion).
 2. Se cuvine a sti cineva ca Canoanele cate nu cuprind aratat certare acelora ce le calca, dupa tacere, dau voie Arhiereului celui de loc, fara patima sa randuiasca cuvenita si potrivita certare, adica canonisirea lor, care o ar socoti, precum zice Valsamon in talcuirea Canonului 45 al Sinodului 6. Vezi certarile, ori canonisirile Pustnicului Ioan, impreuna cu Canoanele lui cele nepomenite in celelalte Canoane.
 3. Se cuvine a sti ca unul si acelasi pacat, unele Canoane il cearta mai in indelungata vreme, iar altele mai in putina. Fiindca dupa mai multa, ori mai putina pocainta a celor ce au pacatuit, asa mai mult, ori mai putin, se randuieste si iertarea lor (despre care vezi si subinsemnarea Canonului 12 al Sinodului 1); si dupa mai multa, sau mai putina crestere, si intarire a Bisericii.
 4. Se cuvine a sti fiestecine, ca dupa Capul 4 al Titlului 1 al lui Fotie, Canoanele nu se aseaza de un Episcop, ci de Obstime, si de Sinodul Episcopilor; precum zice Canonul 47 al marelui Vasilie: "Sa se adune la un loc cei mai multi Episcopi. Si asa sa se aseze Canonul", si cel al 6-lea al lui Grigorie de Nisa, zicand: "La noi asezarea Canoanelor de un Episcop, nu are stapanire, nici este vrednica de crezare.
 5. Cum ca cel vorbeste din Canoane Sinodicesti, cuvantul lui este vrednic de crezare, dupa cel al 6-lea a lui Grigorie de Nisa.
 6. Ca cel ce face dupa Canoanele aceste, are neprimejduire, dupa insusi cel 47 al marelui Vasilie.
 7. Cum ca cel ce calca Canon Sinodicesc, se cuvine sa ia, precum am zis, certarea, care randuieste Canonul cel calcat de el, dupa cel al 2-lea al Sinodului al 6-lea. Iar Sinodicesti Canoane sunt si se numesc, nu numai cele asezate de Ecumenicele Sinoade, ci inca si cele localnice, si pe langa acestea, si cele de oarecari Sfinti in deosebi scrise. Si mai ales au putere de Canoane Ecumenice, atat cele de localnice Sinoade, cat si cele alcatuite de oarecari sfinti. Pentru ca de Ecumenice Sinoade, de al patrulea, zic, si de al saselea, si de al saptelea, s-au cercetat, si s-au intarit. Precum se vede in Canonul 1 al celui al patrulea, si al saptelea, si in cel al 2-lea al cinci-saselea Sinod.
 8. Cum ca ceea ce, Canoanele nu scriu aratat, aceea din cele scrise in asemenea Canoane, se cuvine a se judeca si a se incheia, si vezi talcuirea Canonului 15 al Sinodului al 6-lea si din Scripturile Parintilor celor din parte, ori si din deslusirea dreptului cuvant sa se judece.
 9. Cum ca toate cele rare, si iconomicos, si de nevoie urmate, ori din vre-un obicei rau, si de Obste a zice, toate cele ce afara de canon s-au facut, Lege, sau Canon si pilda a Bisericii nu sunt; si vezi talcuirea Apostolescului Canon 68. Insa si iconomia aceasta si nevoia trecand, iarasi Canoanele stapanesc. Vezi subinsemnarea Canonului 46 si Canonul 13 al Sinodului 1.
 10. Cum ca canonisirile cele mai multe ce se randuiesc de Canoane fiind de a treia persoana poruncitoarea care nu este de fata, negresit au trebuinta de a doua persoana ce este de fata (care este Sinodul) pentru ca sa se lucreze. Si vezi subinsemnarea Canonului al 3-lea Apostolesc.
 11. Cum ca Canoanele si Legile s-au pus pentru cei indeobste, si nu pentru cei particularnici. Si pentru cele ce se intampla mai de multe ori, si nu pentru cele ce urmeaza mai rar.
 12. Cum ca Canoanele Ecumenicelor Sinoade, mai multa tarie au decat cele ale celor localnice, si cele al celor localnice, mai multa tarie au decat cele ale Parintilor celor din parte. Si mai ales decat cele neintarite de vreun Sinod Ecumenic, si citeste zicerea Preasfintiului Fotie despre aceasta.
 13. Cum ca unde nu este Canon, sau Lege in scris, stapaneste bunul obicei, care cu drept cuvant si in multi ani au fost cercat, si care nu se impotriveste vreunui Canon in scris sau Lege, tinand randuiala de Canon si de Lege. Si vezi subinsemnarea Canonului 1 al Sinodului din Sardica.
 14. Cum ca toate cele rau judecate si inchipuite, nici Canon,  nici Lege, nici vremea, adica obiceiul nu le adeveresc, dupa legiuitori

 

   "Cum ca de catre toti se cuvine a se pazi Dumnezeiestile Canoane nestramutate. Ca cei ce nu le pazesc se supun sub infricosate certari ori canonisiri.
"Episcopilor, acestea s-au randuit voua pentru Canoane de catre noi. Voi insa ramanand intr-insele va veti mantui si pace veti avea, iar nesupunandu-va va veti munci, si lupta unii cu altii necurmata veti avea. Plata neascultarii cea cuvenita luand-o. (Apostolii in sfarsitul [epilogul] cuvantarii Canoanelor.)
   "Am judecat cu dreptate ca Canoane cele de cele de Sfinti asezate pana acum in fiecare Sinod sa stapaneasca."(Canonul 1 al Sinodului IV)
   "S-a socotit de catre Sfantul Sinod acesta, sa ramana si de acum adeverite si intarite spre vindecarea sufletelor si spre tamaduirea patimilor Canoanele cele primite si intarite de catre Sfintii si Fericitii Parinti cei mai inainte de noi, dar inca si predanisite noua, anume ale Sfintilor si slavitilor Apostoli, si ale Ecumenicelor IV Sinoade dupa nume, ale celor locale anume, si cele ale parintilor in parte anume. Si numarul a-i fi iertat rau a le schimba, si a surpa Canoanele cele mai-nainte aratate."
   "Iar de s-ar prinde cineva ca a chenotomisit [a izvodit din nou] vreun Canon din cele zise, ori ca se apuca sa rastoarne, vinovat va fi dupa Canonul cel de acel fel; precum acela hotaraste, sa primeasca certare si prin acela in care greseste, sa se vindece" (Canonul al 2-lea al Sinodului VI) 
   "Bucurandu-ne pentru acestea, precum cand afla cineva dobanzi multe, imbratisare primind la piept dumnezeiestile canoane si o intarim pe asezarea acestora intreaga si neclatita a acelor asezate de catre Trambitele Sfantului Duh. Adica, de intru tot laudatii Apostoli, si ale celor VI Sinoade Ecumenice, si ale celor de pe alocuri adunate. Si pe ale Sfintilor Parintilor nostri. Si pe cei ce acelea ii anatematisesc, si noi ii anatematisim. Iara pe cei ce ii caterisesc, si noi ii caterisim iara pe cei ce ii afurisesc si noi afurisim. Si pe cei ce ii dau certarii, si noi asisderea ii supunem. (Canonul I al Sinodului VI)"
   "Deci legiuim ca Bisericestile Canoane sa tina randuiala de legi, cele de catre Sfintele patru Sinoade asezate, ori adeverite, adica de cel in Nicheea, si de cel in Constantinopol si de cel dintai din Efes si de cel din Halkidon. (Novela 131 a lui Iustinian)"
   "Legiuim dar ca randuiala de legi sa aiba Bisericestile Canoane, cele asezate de Sfintele cele sapte Sinoade, ori adeverite (prin ziceri adeverite, se arata Canoanele Sinoadelor locale si ale Parintilor celor din parte, cele adeverite de Sinoadele Ecumenice, dupa Balsamon.) Ca Dogmele mai inainte ziselor Sfinte Sinoade ca pe Dumnezeistile Scripturi le primim, si Canoanele ca pe legi le pazim. (Cartea a 5-a, titlul 3, cap.2 din Basilicale, la Fotie titlul 1, cap.2 )"
   "Randuirea a treia a titlului al 2-lea din Novele. Voieste ca, Canoanele celor 7 Sinoade sa se tina, (ori sa stapaneasca) si dogmele lor, ca Dumnezeistile Scripturi. (la Fotie, titlul 1, cap. al 2-lea) "
"Leon Inteleptul, (in cartea a 5-a din Basilicale, titlul 3, cap.1) zice, primesc pe Sfintele sapte Sinoade Ecumenice ca pe Sfanta Evanghelie."
   "S-a hotarat de Sfintii Parinti a se intrebuinta si dupa moarte a se anatematisi, cei ce ori in Credinta, ori in Canoane ar pacatui (al V-lea Sinod Ecumenic in trimiterea catre Iustinian, foaia 392 al tomului al 2-lea). Vezi iubitule infricosat cuvant."
   "Cei ce pun in defaimare Sfintele si Dumnezeiestile Canoane ale Sfintilor Parintilor nostri, care, si pe Sfanta Biserica o sprijinesc, si pe toata Credinta petrec impodobind-o, o povatuiesc catre Dumnezeiasca evlavie, fie anatema. (Sinodul din Constantinopol, cel dupa Constantin Porfirogenetul, foaia 977 din tomul al 2-lea al Sinodicalelor, adica Tomul Unirii)."

Cum ca  Dumnezeiestile Canoane sunt mai tari decat imparatestile legi.

   In praxa a doua a Sinodului al II-lea se scrie: "Prea slavitii boieri au zis: Maritului Stapanitor al lumii (adica lui Marchian imparatul) i-au placut, ca nu dupa imparatestile carti, ori dupa pragmaticile forme [si asa se numesc cartile imparatesti], sa urmeze preacuviosii episcopi, ci dupa Canoanele cele legiuite de Sfintii parinti. Sinodul a zis: Impotriva Canoanelor, nici o lucrare sa poata. Canoanele Parintilor sa se tie. Si iarasi: Ii rugam, ca fara zicerea impotriva lucrarile cele de oarecare, in toate eparhiile, spre vatamarea canoanelor, sa ramana nelucratoare; ci sa stapaneasca Canoanele prin toate. Toti acestea le zicem. Toate lucrarile sa se surpe. Canoanele sa stapaneasca. Dupa hotararea Sfantului Sinod, si in toate celelalte eparhii hotararile Canoanelor sa stapaneasca.
   Iara de va produce cineva vreo forma impotriva celor hotarate acum, s-a socotit de tot Sfantul si Ecumenicul Sinod sa fie fara tarie. (Canonul 10 al celui de-al doilea Sinod Ecumenic)"
   "Pragmaticile forme cele ce se impotrivesc Canoanelor sunt fara tarie. (Cartea 1, titlul al doilea, randul 12; la Fotie titlul 1, cap. 2)"
"Ca acelea cu adevarat, adica Canoanele, cele de imparati, si de Sfintii Parinti asezate si intarite se primesc ca Dumnezeiestile Scripturi. Iar legile, numai de imparati s-au primit, ori s-au asezat, si pentru acesta nu au tarie mai multa decat Dumnezeiestile Scripturi, nici decat Canoanele. (Balsamon in Scolie la cap. al doilea de mai sus a lui Fotie)"
   "Nu-mi spune legile cele din afara, caci si vamesul legea dinafara plineste, dar insa se osandeste (Hristostom cuvantul 57 la cea de la Matei.)"  Si iarasi: "Nici toti imparatii, de multe ori nu se ostenesc cu conglasuire la legi. Cuvantul 6 la Andriante.)"
   Zice insa Blastar ca mare ajutor dau Dumnezeiestilor Canoane, legile cele iubitoare de buna cinstire de Dumnezeu: "Unele adica impreuna ajutorandu-le, iar altele, si plinindu-le, cand se intampla a se trece acelea cu vederea. (Cap. 5, litera k)"

Ca Dumnezeiestile Canoane si decat Tipicele sunt mai puternice,
cand acelea se impotrivesc acestora si mai ales cele in parte si locale.

   Ca zice Blastar: "Din Novela 131 a lui Iustinian ai putea cunoaste, ca tipicele cele facute de ctitori sunt datori a le primi, de nu cumva se impotrivesc Canoanelor (Cap.16, litera l)"

Epigrama la Sfintele Canoane

   Precum Treimea'nalta, cu legi preaintelepte,
   Pe lumea'ceasta toata, a pus sa se indrepte,
   S'acesta randuiala nu poate sa se strice,
   Caci est'Un preaputernic ci' oricine'i tare, ferice;
   Asa, si lumea toata, a lui Hristos numita,
   Cu Sfinte Legi, Canoane, ce tin fericita;
   Caci ele'ndreapta omul, feresc de la pacate,
   Primiti cu bucurie acesta Sfanta Carte;
   C'asa precum cu carma, corabia se poarta,
   Asa zic cu aceasta Biserica se'ndreapta.

P. N. Scriban


   Cati vor umbla cu Canonul (dreptarul) acesta, pace peste ei si mila. (Galateni 7, 16)

   Suprascriere la Sfintele Canoane a Sfantului Ioan Hristostom

   " Am auzit si am tinut. Nu ai tinut, pe sineti te-ai osandit. In jumatate ai tinut, si de nu vei tine, vei zice insa, nu am stiut. Ca cel ce se osandeste pe sine pentru ca nu a tinut, se sarguieste spre a tine. ( In Cuvantul 4, Despre pocainta, foaia 785, a tomului 6, tiparit la Venetia )


» Alte canoane se gasesc si pe SufletOrtodox.ro (Arhiva - Biblioteca Ortodoxa - Audio, video, articole, carti, documente)